La regidora de Medi Ambient de Burjassot, Lluna Àrias, ha denunciat les intervencions que s’estan portant a terme en l’Hort d’Almenar després de l’adquisició per part de l’Ajuntament d’aquest espai protegit.

Lluna Àrias ha declarat que «s’està fent un mal irreversible en una arbreda de gran valor, única a Burjassot. Com a regidora de Medi Ambient em sent en l’obligació de fer pública aquesta denúncia i demane la paralització immediata de les podes i l’eliminació d’exemplars. Exigisc que totes les intervencions compten amb l’avaluació del personal tècnic qualificat i amb les persones que s’han encarregat de conservar l’hort durant aquests anys.»

Des de l’adquisició per part de l’Ajuntament de l’Hort d’Almenar s’estan portant a terme tasques per adequar el jardí a futures visites. En canvi, les característiques d’aquestes intervencions no són correctes des d’un punt de vista mediambiental.

Tal com es denuncia, les intervencions no les està fent personal especialitzat ni baix les indicacions precises dels tècnics responsables de l’Ajuntament i van en contra de l’ordenança municipal de zones verdes. L’informe on es marquen les pautes de com actuar no existeix, i per tant el personal no qualificat està actuant sense les directrius tècniques que asseguren el manteniment i la supervivència de l’arbreda. Davant qualsevol actuació en arbratge és necessari un informe previ, més encara en una arbreda d’interés local protegida.

Segons Lluna Àrias «s’estan realitzant podes abusives i arbitràries: sense respectar l’estructura de les plantes, tallant branques primàries en exemplars d’interès botànic, trencant branques vives i deixant branques mortes, produint esquinçaments i talls bruts per mala praxi, i danyant l’estructura del sòl. En aquestes intervencions no es dedueix cap objectiu de manteniment de l’estructura dels arbres ni de la viabilitat a llarg termini del jardí.»

Actualment la gestió de la jardineria a Burjassot és responsabilitat de la regidoria de Serveis Municipals, una àrea que no disposa de personal qualificat en matèria de medi ambient. Segons Àrias «tenint en compte que l’únic personal tècnic qualificat es troba en l’Oficina de Sostenibilitat Local, hauria de ser aquesta l’encarregada de planificar, dirigir i avaluar qualsevol intervenció en les zones verdes municipals».

La regidora ha explicat que «Fa una setmana vaig demanar la paralització de les actuacions després de comprovar que no s’estaven realitzant de la manera adequada, però aquestes peticions han sigut ignorades i s’han continuat produint. Quan es gestiona de la mateixa manera el mobiliari urbà i les espècies vegetals ens trobem en situacions com aquesta. No ens podem fer responsables d’aquesta pèssima gestió i volem revertir en la mesura del possible la situació. Volem posar en valor la riquesa d’un hort que forma part del patrimoni natural de Burjassot.

Des de fa més de 30 anys l’Hort d’Almenar ha estat creat, cuidat i mantingut per  l’Equip Babilònia. Sense fer servir productes químics, les podes han sigut pràcticament nul·les, i per tant les plantes han tingut el desenvolupament natural òptim, es rega per inundació i no es retiren les restes de fulles ni matèria orgànica. Aquestes característiques creen un sistema autosuficient, que permet mantindre una fauna diversa i útil que actua com a control de plagues. L’abundant matèria orgànica actua com a fertilitzant natural, potencia la humitat en la terra i redueix la necessitat de reg.