El grup municipal Compromís Burjassot presentem al ple de gener una moció per denunciar la situació del sector citrícola valencià i demanar les mesures oportunes per revertir la situació que estan patint els llauradors i llauradores valencianes.

La nostra portaveu, Lluna Àrias, ha afirmat que «La situació que viu el camp valencià és insostenible. Els nostres llauradors i llauradores s’enfronten a una competència deslleial davant els cítrics sud-africans, que entren sense complir la normativa comunitària en matèria fitosanitària i enfonsen els preus dels cítrics valencians. Si no prenem mesures urgents podem estar davant la fi de l’agricultura citrícola valenciana.»

En la moció s’exposa que l’actual campanya citrícola s’ha vist truncada per l’entrada de producte de Sud-àfrica fruit de l’acord de comerç signat per la Unió Europea amb aquest país. Davant de la situació, s’insta al govern de l’Estat Espanyol que amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la Unió Europea l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen cítrics d’Àfrica del Sud sense garanties per a evitar el contagi de la “taca negra”, garantint el control mitjançant una inspecció adequada; que sol·licite a la Comissió Europea l’aplicació de les tres mesures que contempla l’article 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector citrícola; que inste a la Comissió Europea a què agilitze els tràmits per a facilitar a les organitzacions de productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura; que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del mercat en fresc d’aquells agricultors no pertanyents a cap organització de productors.