La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat o Polítiques Inclusives ha destinat al pagament de la renda garantida de ciutadania en els cincs primers mesos de l’any una xifra rècord, concretament 16,4 milions d’euros, que supera en un  838,51 % la que es va destinar a la mateixa fi l’any 2013, quan els pagaments no superaven els 1,7 milions d’euros en aquest interval de temps.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que dels 41 milions d’euros que el seu departament va destinar en els pressupostos d’enguany al pagament de la renda, 16,4 ja han arribat a la butxaca de les persones que més ho necessiten, mentre que la resta ja està compromès i en breu es transferirà a les 86 entitats municipals col·laboradores perquè puguen substanciar tots aquells expedients que ja estan tramitats.

Oltra ha incidit que “el pagament de la renda ha sigut una de les prioritats d’aquest Govern, i per això li va conferir la categoria de crèdit ampliable, la qual cosa permet augmentar la partida destinada a aquesta fi quan s’exhauirien. Alguna cosa que, segons ha explicat, ja s’ha fet enguany, quan s’ha demanat a la Conselleria d’Hisenda un increment pressupostari de 12,9 milions d’euros per a poder seguir “rescatant persones”.

Amb aquest augment de crèdit el pressupost destinat en 2017 a sufragar la renda garantida de ciutadania s’incrementa fins als 53,9 milions d’euros, una quantitat que contrasta amb el pressupost que es destinava a aquesta prestació en els anys on la crisi econòmica era més forta, com en 2008, on la renda tenia un pressupost assignat d’1,6 milions d’euros.

La gestió d’aquests dos anys també està marcant un increment en el nombre de titulars i beneficiaris, que en els cinc primers mesos de 2017 ja sumen un total de 23.799, dels quals 9.900 tenen la condició de titular de l’ajuda, i 13.899 són beneficiaris.

 

La vicepresidenta ha recordat que per a “fer front a la urgent i extraordinària necessitat de posar al dia la gestió dels expedients i agilitar el pagament de les ajudes pel tap heretat de l’anterior govern, es va aprovar al juliol de 2016 un decret llei per a agilitar el procés de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania”.

El decret llei estableix, entre altres mesures, que el pla familiar d’inserció que han d’elaborar els serveis socials municipals no siga determinant per a la concessió d’aquestes ajudes, en aquells casos en què els ajuntaments es demoren més de dos mesos en la redacció del pla.

Així mateix, contempla que les direccions territorials depenents de la Conselleria siguen considerades centres d’atenció directa, i que els llocs de treball adscrits a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania tinguen la consideració de llocs d’atenció directa o cobertura prioritària susceptibles de substitució en el cas que es produïsca una baixa o una vacant.

També s’ha escomès una millora i actualització de l’aplicació informàtica de la Renda, a través d’un conjunt de canvis que han possibilitat un increment en la productivitat i de la qualitat del treball realitzat per les direccions territorials, i també s’ha aconseguit optimitzar la informació estadística, amb eines per a un coneixement més lògic i veraç de les dades de les prestacions.