L’Ajuntament assumirà la gestió de les àrees de Cultura i Joventut

L’Ajuntament de Burjassot assumirà a partir de demà divendres la gestió directa de les àrees de Cultura i Joventut del municipi, davant l’extinció automàtica que ha dut a terme el Ministeri d’Hisenda de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.

El passat 20 de juliol l’Ajuntament, sense comunicació prèvia de cap tipus, va rebre una notificació del Ministeri d’Hisenda per la qual se li requeria remetre la informació de l’extinció de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, organisme autònom dependent de l’Ajuntament, en, segons ell, no complir l’apartat 2 de la disposició addicional novena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre.

Segons el ministeri, l’Institut Municipal s’hi haja culpable en un desequilibri financer, amb la qual cosa, i segons l’article 11 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’havia d’haver comunicat l’extinció de l’entitat al propi Ministeri per a donar-la de baixa en la Base de dades Generals d’Entitats Locals i de l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local.

Aquest Ajuntament, a través de la seua Intervenció ha informat al propi Ministeri de la no conformitat amb la notificació en entendre que l’Institut Municipal de Cultura i Joventut no desenvolupa activitat econòmica i que per tant, el Pla de Correcció de Desequilibri Financer no li afecta.

A partir del divendres, l’Ajuntament realitzarà un ple extraordinari per a procedir a l’extinció de la institució. L’Ajuntament seguirà prestant els serveis amb total normalitat i sense que es veja en cap moment afectat el servei als ciutadans de Burjassot.

(via www.burjassot.org)

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *