El Consell Agrari de Burjassot comença a treballar. El proper 27 de gener està convocada la primera reunió d’aquest ens que pretén assumir les relacions amb el sector agrari i canalitzar la participació en ell de tota persona relacionada amb el sector agrícola, com són propietaris, llauradors, venedors i associacions o entitats.

La creació del Consell Agrari Municipal, que coordina l’Oficina de Sostenibilitat Local de Burjassot va ser aprovada en ple el passat juliol, amb els vots a favor de tots els partits. Per al regidor delegat de l’Oficina de Sostenibilitat, Medi Ambient, Agenda 21 i Mobilitat, Emili Altur, “la defensa de l’Horta ha de ser una prioritat per al nostre municipi, pel seu valor, no sòls per a la nostra subsistència, sinó també patrimonial, cultural i ambiental. Per això, volem donar tot el suport institucional possible als llauradors i la tasca que desenvolupen”.

Aquest nou òrgan té com a funcions la d’ avaluar la realitat agrària del municipi, problemes i necessitats, assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació de serveis d’interès agrari que estiguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi, i proposar mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

horts