Compromís per Burjassot ha estat present en jornada Tornar el Casc 2.0 La gestió dels residus al Segle XXI, una trobada organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que ha servit per a visualitzar el compromís del Govern del Botànic amb l’SDDR, una iniciativa de canvi de model productiu cap a la sostenibilitat.

El principal objectiu de l’ SDDR és transformar els residus en recursos i millorar la protecció del medi ambient, alhora que promoure un apoderament ciutadà i local enfront dels models d’usar i tirar imperants i afavorir comportaments responsables en matèria de consum. Així mateix, es pretén millorar les xifres de percentatge de reciclatge, que, amb el sistema actual, no arriben a un terç dels envasos que es posen en el mercat i al voltant de 5 milions cada dia acaben abocats al medi, de manera que contaminen i embruten. Per a la Conselleria, gestionar els envasos com abans, recuperant-los, és millorar el medi ambient i el planeta, i és actuar front al canvi Climàtic.

A Burjassot, el ple municipal s’ha manifestat, a iniciativa del nostre grup, favorable a este sistema, que és compatible amb tots els sistemes de gestió de residus municipals i que suposarà un estalvi per als Ajuntaments en la recollida, tractament i neteja de les llandes i botelles de beguda. El passat octubre s’aprovà una moció per a trasladar a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Local, el suport de l’Ajuntament de Burjassot en la implantació del sistema selectiu de dipòsit, devolució i tornada (SDDR) d’envasos que vol impulsar el Consell en els municipis valencians i instar a instaurar el sistema en municipis de més de 20.000 habitant, com ara Burjassot.